Decydując się na zakup samochodu w kraju, wiemy jakie dokumenty muszą być użyte, aby transakcja przebiegła sprawnie i bez utrudnień. Inaczej wygląda to podczas zakupu samochodu poza granicami kraju. W tym wypadku dochodzi różnica językowa i konieczność przedstawienia dokumentów w języku krajowym na potrzeby rejestracji.

Dokumenty zakupu w przypadku zakupu pojazdu w kraju

Kupując pojazd użytkowany przez obywatela Polski, można dokonać zakupu w formie uproszczonej. Podstawą takich działań jest umowa kupna sprzedaży samochodu o której przeczytasz tutaj. Wystarczy wpisać w taki dokument dane osób uczestniczących w transakcji sprzedaży oraz dane identyfikujące pojazd. Takie dane pozwalają na potwierdzenie legalności pochodzenia pojazdu oraz praw własności osoby sprzedającej pojazd. Przy nowszych pojazdach dodatkowym dokumentem jest karta pojazdu, która przypisana jest do jednego samochodu przez okres jego eksploatacji. To również historia pojazdu potwierdzana wpisami administracyjnymi.

Różnice w dokumentach przy zakupie samochodu w innym kraju

W odróżnieniu od krajowej umowy kupna sprzedaży samochodu przy zakupie samochodu w innym kraju należy upewnić się, czy dopełnione są wszystkie formalności związane z wyrejestrowaniem pojazdu z rejestru krajowego. W wielu wypadkach wiąże się z tym wydawanie specjalnie oznakowanych tablic rejestracyjnych potwierdzających stan prawny pojazdu. Zakup pojazdu potwierdzony musi być również opłatą związaną z recyklingiem. Dodatkowe opłaty związane są akcyzą i cłem, wynikają z wewnętrznych ustaleń pomiędzy krajami i strefami ekonomicznymi.

Posiadając zagraniczną umowę kupna sprzedaży aby podjąć dalsze procedury związane z legalizacją zakupu należy ją przetłumaczyć. Tłumaczeń takich musi dokonać tłumacz przysięgły, po to by urzędnik miał pewność rzetelnego przekładu tekstu w języku obcym. Tylko tak przygotowane dokumenty zakupu są podstawą do rejestracji pojazdu na terenie kraju.

Rejestracja pojazdu w kraju

Dokonanie wpisu samochodu na listę urzędu komunikacji wiąże się z przestawieniem dokumentów potwierdzających fakt zakupu pojazdu i przejęcia praw własności. Na postawie tak przedstawionych zaświadczeń zostają wydane nowe tablice rejestracyjne. Przy samochodach pochodzący zakupu w innym kraju należy przedstawić dokumenty potwierdzające opłaty celne. Należy również przedstawić tłumaczenia umów zakupu, aby potwierdzić stan faktyczny i prawny pojazdu.

Przy zakupie samochodu w innym kraju należy skompletować wszystkie dokumenty, aby rejestracja w krajowym urzędzie komunikacyjnym była prosta i bez konieczności uzupełniania dokumentacji.