Błędy po prostu się zdarzają, a kiedy zdarzają się w kwestiach podatkowych – kary wynikające z tego tytułu mogą być dotkliwe. Dlatego też skonstruowana została możliwość złożenia oświadczenia czynnego żalu podatnika. W myśl tej regulacji podatnik może przyznać się do swoich przewinień, a jeśli to zrobi – może uniknąć kary, jaka za nie przysługuje. Wielu przedsiębiorców korzysta z tej możliwości obawiając się dodatkowych kosztów wynikających z przyznania takiej właśnie kary. Często jednak sami nie wiemy, czy skorzystanie właśnie z takiego rozwiązania będzie odpowiednie w naszej sytuacji, szczególnie jeśli jest to przypadek bardziej skomplikowany i odbiegający od standardu. Wówczas najlepszym rozwiązaniem jest skorzystanie z usług kancelarii, która specjalizuje się w takiej właśnie tematyce. Radca prawny będzie mógł nam doradzić, czy w naszym przypadku czynny żal podatnika ma sens, a jeśli tak – w jaki sposób go złożyć.

W jaki sposób wygląda czynny żal podatnika?

Jest to pewna forma oświadczenia, którą należy złożyć w dowolnym, wybranym urzędzie. Takie oświadczenie może zostać złożone ustnie, ale też pisemnie, a z tego tytułu nie jest ponoszona żadna dodatkowa opłata skarbowa. W oświadczeniu należy podać rodzaj przewinienia, a także opisać wszelkie okoliczności związane z jego wystąpieniem. Z czynnego żalu podatnika nie mogą jednak skorzystać osoby, które kierowały większą grupą ludzi zamieszanych w popełnienie przestępstwa, inicjatorzy oraz prowokatorzy, a także osoby, które wpływały na innych w celu popełnienia przestępstwa.

Możliwe jest uniknięcie kary, a co z innymi kosztami?

Trzeba nastawić się na to, że nawet jeśli uda się uniknąć kary to i tak koniecznym warunkiem do uzyskania czynnego żalu podatnika jest zapłacenie tej kwoty, jaka należna była Urzędowi Skarbowemu, a w wyniku przestępstwa lub wykroczenia nie została zapłacona. Może się też okazać, że konieczne będzie zapłacenie odsetek. Termin, w jakim trzeba wpłacić pieniądze jest ustalany przez organ, w którym składane jest oświadczenie.

Jakie przewinienia można mieć na myśli, jeśli chodzi o rozliczenia z fiskusem?

Mogą to być różnego rodzaju błędy w fakturach lub nierzetelny sposób ich przygotowywania, różnego rodzaju spóźnienia w deklaracjach, ale też błędne rozliczenia VAT, a także sytuacje, kiedy nie zapłacimy należnego podatku lub też zapłacimy mniejszą kwotę niż ta, którą powinniśmy. Oczywiście, takie sytuacje mogą być bardziej skomplikowane i dotyczyć różnych aspektów działalności przedsiębiorstwa.