Rekomendowane jest przede wszystkim regulowanie terminowe zobowiązań wobec urzędu skarbowego czy partnerów handlowych. W ten prosty sposób możliwe będzie uniknięcie różnego rodzaju problemów, które będą związane z obowiązkiem składania dodatkowych dokumentów czy płaceniem dodatkowych odsetek za regulowanie należności po upłynięciu terminu zawartego w umowie. 

Koniecznie trzeba mieć świadomość, że wszystkie stawki odsetek za opóźnienia są regulowane właściwymi przepisami. 

Co nazywamy odsetkami ustawowymi?

Ustawowe odsetki można określić jako wynagrodzenie za możliwość czerpania korzyści z cudzego kapitału. Wynikają one oczywiście z ustawy, czynności prawnej (np. podpisanej umowy), decyzji organu czy nawet orzeczenia sądu. Ustawowe odsetki będą się należały jednej ze stron w przypadku, gdy w umowie nie została określona ich wysokość. 

Warto również wiedzieć, że wysokość kapitałowych ustawowych odsetek jest równowartością stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego dodatkowo powiększonej o 3,5 punktu procentowego. Zawsze można sprawdzić najbardziej aktualną stopę referencyjną na stronie Narodowego Banku Polskiego. 

Odsetki ustawowe za opóźnienie

Należy zdawać sobie sprawę, że wierzyciel ma prawo zażądania odsetek za czas powstałego opóźnienia z płatnością przez dłużnika. Warto mieć świadomość, że dzieje się tak również wtedy, gdy wierzyciel nie będzie ponosił praktycznie żadnych szkód, a opóźnienia nie będą winą dłużnika. 

Według przepisów w przypadku, gdy w umowie nie zostały określone odsetki za ewentualne opóźnienie, wierzycielowi będą należały się ustawowe odsetki. Mogą one oczywiście być nawet wyższe, ale warunkiem jest zgoda dwóch stron w umowie. Nie ma jednak możliwości, aby ustawowe odsetki przekroczyły wartość maksymalną.  

Odsetki w transakcjach handlowych

Jak sama nazwa wskazuje odsetki te będą dotyczyły tylko i wyłącznie transakcji handlowych, czyli wszelkiego rodzaju umów, gdzie przedmiotem będzie odpłatne świadczenie usługi lub odpłatna dostawa towaru. Stronami mogą być tutaj nie tylko i wyłącznie przedsiębiorcy zarówno polscy jak i zagraniczni, ale również jednostki sektora finansów publicznych czy osoby wykonujące wolne zawody. 

Odsetki ustawowe od zaległości podatkowych

Przepisy regulują oczywiście również stawki odsetek w przypadku ewentualnych zaległości podatkowych. Warto zdawać sobie sprawę, że zaległością może być nie tylko i wyłącznie podatek, który nie został zapłacony w odpowiednim terminie, ale również nienależny zwrot czy nienależny zwrot nadpłaty.

Przydatne linki

Artykuł o odsetkach ustawowych Kapitalni.org: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/anna-wozniak/odsetki-ustawowe-od-przeterminowanych-zobowiazan-jaka-moze-byc-ich-maksymalna-wysokosc/id/1075

Kalkulator odsetek Ministerstwa Finansów: https://www.finanse.mf.gov.pl/pp/kalkulatory/kalkulator-odsetek-za-zwloke-od-zaleglosci-podatkowych-oraz-oplaty-prolongacyjnej