Zakup obligacji to sprawdzony i bezpieczny sposób inwestowania zarobionych pieniędzy. Sprawdzony, ponieważ rokrocznie Polacy kupują papiery o łącznej wartości przekraczającej miliardy złotych (w 2018 roku było ponad 12,5 mld złotych). Bezpieczny, gdyż gwarantem spłacenia zobowiązania w papierach wartościowych, jest majątek Skarbu Państwa. W takim razie warto zastanowić się jak można najprościej zakupić tego typu obligacje i z czym się to ewentualnie wiąże.

Szeroki wybór obligacji

Obecnie klient detaliczny ma do dyspozycji wiele różnych obligacji, które różnią się od siebie okresem rozliczeniowym oraz stopą oprocentowania. Poza tym, na przykład ministerstwo finansów oferuje również sprzedaż Rodzinnych Obligacji Skarbowych, które dostępne są dla beneficjentów programu 500+. W sytuacji, gdy zdecydujemy się już na zakup konkretnych papierów wartościowych, możemy to zrobić po prostu w internecie, na specjalnie stworzonej stronie internetowej, za pomocą konta Inteligo, a nawet przez telefon, dzwoniąc pod specjalny numer wskazany przez dystrybutora obligacji. Natomiast jeśli chcemy tego typu sprawę załatwić osobiście to również możemy to zrobić w dowolnym oddziale PKO Banku Polskiego, a także w Punktach Obsługi Klientów Biura Maklerskiego tegoż banku.

Rezygnacja i zamiana obligacji

Parametry wykupionych przez nas obligacji mogą być różne, chociaż do najczęstszych należą dwu, trzy, cztero i dziesięcioletnie. Co jednak w sytuacji, gdy musimy z jakiegoś powodu zrezygnować z tego typu oszczędności i wycofać włożone pieniądze? Rzecz jasna istnieje taka możliwość, chociaż należy liczyć się z tym, że wartość odsetek, które do tej pory nam narosły zostanie pomniejszona o dodatkową opłatę. Wysokość tej opłaty jest ściśle określona każdorazowo w liście emisyjnym określonej obligacji. Nie dotyczy ona wprawdzie krótkich obligacji trzymiesięcznych, ale w ich przypadku odsetki po prostu nie zostaną naliczone. Poza tym z rezygnacją nie powinno być żadnych kłopotów, gdyż wystarczy w tym celu złożyć odpowiednią dyspozycję przedterminowego wykupu, która dostępna jest po upływie siedmiu dni od momentu ich kupienia. Zrobić można to za pośrednictwem analogicznych narzędzi jak w przypadku zakupu obligacji skarbowych.

Warto też jeszcze wspomnieć, że poza rezygnacją istnieje również opcja ich zamiany. Jest to z kolei możliwość skierowana do tych, którzy chcą przedłużyć swój okres oszczędzania, w taki sposób, że za część lub całość zaoszczędzonych pieniędzy kupują kolejne obligacje skarbowe z nowej oferty.

Więcej informacji pod linkami:

https://kapitalni.org/pl/artykuly/obligacje-panstwowe-ich-rodzaje-oprocentowanie-i-potencjalny-zysk,73,400

https://pl.wikipedia.org/wiki/Obligacja