Zakup nowego auta wiąże się ze sporą inwestycją. Warto podkreślić, że nie musimy ograniczać się tylko do zaciągania kredytu w banku – możemy (podobnie do przedsiębiorców) skorzystać z leasingu konsumenckiego – przeczytaj artykuł na ten temat. Jak się starać o taki leasing? Czym się on odznacza?

Leasing dla każdego

Leasing konsumencki jest przeznaczony dla każdej osoby fizyczne, które nie prowadzi własnej działalności gospodarczej. W 2011 roku doszło do podpisania ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych – wtedy też powstał leasing w takiej formie. 

Inną jego nazwą jest leasing osobisty. Jest to forma finansowania polegająca na połączeniu elementów kredytu i wynajmu. Dzięki temu można sfinansować zakup pojazdu bez używania wszystkich środków, które posiadamy. Aby uruchomić umowę leasingową, wymagana jest opłata wstępna (czynsz inicjalny).

Istota leasingu

Istota leasingu konsumenckiego opiera się na przekazaniu do użytkowania przedmiotu umowy np. auta przez firmę leasingową na rzecz osoby fizycznej. Leasingobiorca jest zobowiązany do spłaty comiesięcznych rat z tytułu użytkowania auta. 

Ustawa o kredycie konsumenckim wskazuje, że leasingobiorca ma możliwość wykupu przedmiotu leasingu w określonej w umowie cenie. Istnieje także możliwość odstąpienia od takiego prawa – wtedy nie staniemy się właścicielami danego przedmiotu.

Sprawy formalne

Jeśli chodzi o formalności, leasing jest łatwiejszy w dostępie w przeciwieństwie do kredytu bankowego. Firmy leasingowe zazwyczaj korzystają z uproszczonych lub zwykłych procedur, które zależą od wartości danego przedmiotu i umowy.

Procedura uproszczona wymaga złożenia następujących dokumentów; wniosku o udzielenie leasingu, kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenia o zatrudnieniu, zaświadczenia o wysokości dochodów.

Korzyści dla konsumenta

Wzięcie auta w leasing daje szereg korzyści. Po pierwsze można liczyć na korzystne warunki finansowe – firmy często oferują lepsze warunki finansowe niż oferty kredytów bankowych, gdyż one też mają korzyści z odpisów amortyzacyjnych. Po drugie leasing wyróżnia się większą dostępnością – przedmiot umowy należy do firmy leasingowej podczas spłaty zobowiązania, dzięki czemu leasing jest łatwiej dostępny. W przypadku nieterminowej spłaty rat, firma ma prawo odebrać przedmiot umowy. Kolejną kwestią jest prawo do wykupu – leasingobiorca decyduje, czy po spłacie wykupi pojazd na własność.

Wszelkie wątpliwości rozwieją firmy leasingowe, gdzie doradcy chętnie przedstawiają wszystkie aspekty związane z umową leasingu konsumenckiego.